Aktivitetslogg

För skjutledare som vill rapportera träning, tävling eller annan planerad aktivitet, klicka här.

För enskild skytt som vill rapportera egen aktivitet utanför ordinarie program, klicka här.

För att hämta utdrag ur aktivitetsloggen, klicka här.